Se adresesază celor care au nevoie de suport pentru a întocmi situațiile financiare previzionate ce sunt cerute în cadrul planurilor de afacere sau a studiilor de fezabilitate depuse pentru obținerea finanțării investițiilor din diverse surse bancare sau din fonduri UE. În acest serviciu de consultanță se vor aborda indicatorii cheie ce trebuie urmăriți în realizarea previziunilor, rezultatele minime și maxime solicitate de finanțator și ajustarea acestora astfel încât să fie realiste, posibil de îndeplinit și în concordanță cu activitățile propuse și cu bugetele alocate.

Trimite-mi un mesaj 200.00 Lei + TVA 1 oră
  •  Disponibil
  •  Parțial disponibil
  •  Ocupat
  •  Ați selectat
  •  Indisponibil