Teme de consultanță

Inițiere/management structură asociativă de tip cluster

Inițiere/management structură asociativă de tip cluster – se adresează liderilor optimiști, vizionari și dinamici care consideră că pot coagula resurse pentru a susține dezvoltarea colaborativă; ideal, aceștia au informații despre modul în care este structurat și funcționează un cluster, dar au nevoie de consultanță valoroasă pentru a demara o inițiativă nouă, într-o manieră pragmatică, cu un c...

Mai mult

Instrumente utile de marketing: definirea brandului

Orice afacere aflată la început de drum presupune noi provocări pentru antreprenori. Într-o piață tot mai competitivă este foarte important ca bazele noii companii să fie solide, să cuprindă elementele cheie necesare atât pentru lansare, cât și pentru dezvoltare.

Definiția de brand este unul dintre instrumentele de marketing de bază, în care se structurează informațiile fundamenta...

Mai mult

Instrumente utile de marketing: strategia de marketing

Găsirea, structurarea și ierarhizarea componentelor de bază ale strategiei de marketing potrivite pentru noua ta afacere poate fi o misiune destul de dificilă, mai ales dacă nu știi de unde să începi.

Tematica Strategia de marketing se adresează antreprenorilor debutanți, care doresc să-și pornească afacerea pe baze solide, care să asigure o creștere sănătoasă și corelată cu piața și r...

Mai mult

Înființare și demarare afacere

Pornind de la ideea de afaceri a antreprenorului, consultantul va oferi sprijin în clarificarea unor probleme precum alegerea celei mai avantajoase forme de organizare, încadrarea activității într-un cod CAEN, pașii necesari pentru înființarea și demararea afacerii, necesarul de dotări și resursă umană, analizarea facilităților acordate firmelor nou înființate.

Tematica se adr...

 

Mai mult

Identificare surse de finanțare

Discuțiile vor cuprinde etapele necesare luării deciziei privind accesarea unor programe de finanţare: în baza ideii de afacere sau a nevoii de investiție într-o firmă existentă, se identifică cea mai adecvată sursă de finanțare, se verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate impuse de programe și se oferă soluții pentru accesarea acelor linii de finanțare.

Tematica a...

Mai mult

Consiliere cu privire la programele de finanțare dedicate

Acest serviciu este dedicat atât IMM-urilor, cât și persoanelor care doresc să realizeze un proiect pe una dintre liniile de finanțare enumerate mai jos. În cadrul unei întâlniri consultative, vom analiza ideea pentru care se solicită finanțare, vom dezbate eligibilitatea și eventuale scenarii alternative.

Liniile de finanțare pe care putem lucra împreună:

  • Programul pentru s...

Mai mult

Servicii suport antreprenori debutanți inovativi (start-up)

Pornind de la ideea de afaceri a antreprenorului, consultantul oferă asistență antreprenorilor aflați la început de drum. Iar dacă aceștia doresc să atragă resurse pentru a-și pune bazele afacerii, finanțarea strat-up-ului este uneori o misiune dificilă. Suntem aici pentru a te ajuta punctual să-ți demarezi afacere, dar și o finanțezi prin proiecte de tip Inotech Student și/sau Start-Up-Nation...

Mai mult

Servicii de consultanţă în domeniul achizițiilor publice

Cui sunt dedicate?

autorităti contractante care organizează proceduri de achiziţie în conformitate cu Legea nr. 98 din 2016
potenţiali ofertanţi la procedurile de achiziţie publică desfășurate de autorități
beneficiari din mediul privat care organizează proceduri de achiziţie prin publicarea anunţurilor pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro/

Serviciile din dome...

Mai mult

Dezvoltare proiecte de cercetare-dezvoltare produse sau servicii

Tematica se adresează acelor companii care au în plan dezvoltarea unui produs sau serviciu nou sau îmbunătățirea unor produse ori servicii existente, printr-un amplu proces de cercetare și dezvoltare derulat fie intern, la nivelul companiei, fie în parteneriat cu colaboratori externi (institute de cercetare, universități sau alte companii). Se vor parcurge etapele dezvoltării produsului/servici...

Mai mult

Suport pentru internaţionalizare (parteneri/ includerea în reţele internaţionale)

Cu toţii auzim tot mai mult despre importanţa internaţionalizării, dar ce înseamnă internaţionalizarea unei companii? Care sunt paşii pe care trebuie să-i urmeze o companie care vrea să acceseze piețe externe?

Care sunt elementele de neratat în organizarea unei misiuni economice internaționale de succes? Cum se poate extinde aria de clienți prin construirea unei campanii de plasare...

Mai mult

Întocmirea situațiilor financiare previzionate

Se adresesază celor care au nevoie de suport pentru a întocmi situațiile financiare previzionate ce sunt cerute în cadrul planurilor de afacere sau a studiilor de fezabilitate depuse pentru obținerea finanțării investițiilor din diverse surse bancare sau din fonduri UE. În acest serviciu de consultanță se vor aborda indicatorii cheie ce trebuie urmăriți în realizarea previziunilor, rezultatele...

Mai mult

Networking și acces în comunitatea TDIH

Întâlniri prin care se urmărește intensificarea legăturilor dintre compania beneficiară și potențiali furnizori de soluții, precum și conștientizarea oportunităților transformării digitale și inovării. În cadrul întâlnirii se vor oferi informații despre proiectul TDIH și apelurile de selecție ale beneficiarilor de servicii.

Mai mult