Cui sunt dedicate?

autorităti contractante care organizează proceduri de achiziţie în conformitate cu Legea nr. 98 din 2016
potenţiali ofertanţi la procedurile de achiziţie publică desfășurate de autorități
beneficiari din mediul privat care organizează proceduri de achiziţie prin publicarea anunţurilor pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro/

Serviciile din domeniul achiziţiilor publice includ:

 1. Pentru operatori economici:
 • Utilizarea certificatului digital SICAP
 • Utilizarea certificatului de semnătură electronică
 • Asistenţă în elaborarea documentelor-tip şi a ofertelor tehnice şi/sau financiare pentru participarea ca ofertant la o achiziţie publică
 • Analiza documentaţiilor de atribuire şi identificare a eventualelor încălcări ale legislaţiei naţionale sau comunitare
 • Formularea contestaţiilor şi a plângerilor, în conformitate cu legislaţia achiziţiilor publice;
 1. Pentru autorităţi contractante:
 • Înregistrare în SICAP – e-licitaţie.ro;
 • Îndrumare şi asistenţă în utilizarea SICAP
 • Asistenţă în stabilirea procedurilor de achiziţie, în funcţie de specificul proiectelor şi de valoarea estimată a contractelor
 • Asistenţă în elaborarea documentaţiilor de atribuire
200.00 Lei + TVA 1 oră
 •  Disponibil
 •  Parțial disponibil
 •  Ocupat
 •  Ați selectat
 •  Indisponibil