Diana Chifor este manager de proiect, specialist internaţionalizare şi coordonator al unei echipe de consultanţi interni axaţi pe servicii suport dedicate structurilor inovative. Activează în cadrul Hygia Consult de peste 4 ani, iar în decursul acestei perioade s-a implicat în activităţi precum: elaborarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă, servicii suport pentru internaţionalizare, servicii suport dedicate clusterelor.

Deţine experienţă în elaborarea de proiecte pe diferite programe: POCU, POC, PNDR, Programe Naţionale. A coordonat misiuni de consultanţă pentru planificarea şi organizarea de deplasări internaţionale sau găzduirea de delegaţii internaţionale. Este implicată în activităţi dedicate clusterelor şi a fost parte din echipa de pregătire a procesului de auditare pentru obţinerea etichetei GOLD (cea mai înaltă recunoaştere a performanţei unui cluster, la nivel european) pentru Agro Transilvania Cluster.

Diana este unul dintre consultanții – mentori implicați în programul Learn Consulting, Do Consulting (LCDC) inițiat și derulat de Hygia Consult începând cu anul 2014. LCDC este un program de formare destinat studenților, masteranzilor și doctoranzilor care doresc să acumuleze cunoștințe practice specifice activității de consultant, atât pe partea de accesare de fonduri, cât și de management al proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile.

Este licențiată în Inginerie şi Management în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, cu studii masterale în Agribusiness. În prezent aceasta este doctorand în cadrul aceleiaşi Universităţi, având în analiza sa clusterele ca temă generală.

Consultanță în:

250.00 Lei + TVA Trimite-mi un mesaj
Alege tema de consultanță
  •  Disponibil
  •  Parțial disponibil
  •  Ocupat
  •  Ați selectat
  •  Indisponibil