Florina Bârdea este OLI Officer Consultant/SME Expert, manager de proiect, specialist management de proiect şi coordonator al unei echipe de consultanţi interni axaţi pe servicii suport dedicate structurilor inovative și pe servicii de implementare/management de proiect. Activează în cadrul Hygia Consult de peste 8 ani, iar în decursul acestei perioade s-a implicat în activităţi precum: elaborarea și implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă, parteneriate de practică, servicii suport dedicate clusterelor. Deţine experienţă în elaborarea de proiecte pe diferite programe: POSCCE, POCU, POC, PNDR, POR,  Granturi Norvegiene, Programe Naţionale. A coordonat misiuni de consultanţă pentru planificarea şi elaborarea documentelor de dezvoltare strategică. Este implicată în activităţi dedicate clusterelor şi a coordonat procesul de auditare pentru obţinerea etichetei GOLD (cea mai înaltă recunoaştere a performanţei unui cluster, la nivel european) pentru Agro Transilvania Cluster. Florina este unul d...
Diana Chifor este manager de proiect, specialist internaţionalizare şi coordonator al unei echipe de consultanţi interni axaţi pe servicii suport dedicate structurilor inovative. Activează în cadrul Hygia Consult de peste 4 ani, iar în decursul acestei perioade s-a implicat în activităţi precum: elaborarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă, servicii suport pentru internaţionalizare, servicii suport dedicate clusterelor. Deţine experienţă în elaborarea de proiecte pe diferite programe: POCU, POC, PNDR, Programe Naţionale. A coordonat misiuni de consultanţă pentru planificarea şi organizarea de deplasări internaţionale sau găzduirea de delegaţii internaţionale. Este implicată în activităţi dedicate clusterelor şi a fost parte din echipa de pregătire a procesului de auditare pentru obţinerea etichetei GOLD (cea mai înaltă recunoaştere a performanţei unui cluster, la nivel european) pentru Agro Transilvania Cluster. Diana este unul dintre consultanții – mentori implicați în programul Learn Consulting, D...
Miko Levente este consilier juridic și expert achiziții publice, activând în colectivul Hygia Consult încă din anul 2014.A administrat contul SEAP al Direcției de asistență socială din cadrul Primăriei Municipiului Turda, fiind coordonatorul activității de organizare a procedurilor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică de-a lungul a peste 9 ani. Deține o experiență de peste 15 ani în elaborarea documentațiilor de atribuire și publicarea anunțurilor de achiziții derulate în cadrul proiectelor implementate. Din anul 2007 deține specializarea de Expert achiziții publice, fiind certificat ca Manager achiziții publice.Levente este unul dintre consultanții – mentori implicați în programul Learn Consulting, Do Consulting (LCDC), inițiat și derulat de Hygia Consult începând cu anul 2014. LCDC este un program de formare destinat studenților, masteranzilor și doctoranzilor care doresc să acumuleze cunoștințe practice specifice activității de consultant, atât pe partea de accesare, cât și de managemen...

Lucian este directorul financiar al Hygia Consult. De peste 10 ani a participat alături de colegii din Hygia la întocmirea de planuri de afaceri, studii de fezabilitate, analize cost-beneficiu pentru numeroase proiecte de investiții.

Consultanță în:

  • Întocmirea situațiilor financiare previzionate finanțării
  • Realizarea Analizei Cost-Beneficiu
  • Suport în procesul de bugetare anuală
Ciprian este co-fondatorul Hygia Consult, unde activează în calitate de manager general, iar în munca de zi cu zi este consultant senior pentru proiecte speciale, coordonator al unor proiecte adesea atipice și are experiență în lucrul cu 8 structuri asociative de tip cluster. De 8 ani își dedică anual câte un trimestru pentru întâlniri de lucru cu o grupă de excelență formată din studenții pe care, alături de alți colegi din Hygia, îi învață cum să devină consultanți buni pentru clienții lor, în cadrul proiectului de formare profesională Learn Consulting Do Consulting. Este coordonatorul unor programe dedicate tinerilor antreprenori, inițiative în care împărtășește experiența acumulată în lucru cu antreprenorii maturi. În ultimii ani a dezvoltat parteneriate de lucru pe mai toate continentele, are experiență și cunoștințe relevante care vă pot îndruma către internaționalizare și piețe noi de crestere a propriei afaceri. Ciprian este un antreprenor matur, cu viziune pe termen lung, expertiza semnificativă ...
Diana Morcan este consultant în cadrul echipei interne specializate în competitivitate și inovare, activând în colectivul Hygia Consult încă din anul 2014. Experiența Dianei în elaborarea și implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă cuprinde provocări diverse, dar duse la bun sfârșit, plecând de la proiecte cu complexitate mică și până la proiecte strategice, dezvoltate în structuri asociative și în parteneriat între companii, univesități și instituții. A gestionat misiuni de consultanță în proiecte diverse de-a lungul celor 8 ani și deține experiență în elaborarea de planificări strategice, planuri de acțiune pentru structuri asociative și consultanță în dezvoltarea de strategii pentru clustere si a contribuit la pregătirea de proiecte cu finanțare nerambursabilă prin realizarea de studii de fezabilitate și planuri de afaceri pentru companii și instituții publice. Diana este unul dintre consultanții – mentori implicați în programul Learn Consulting, Do Consulting (LCDC) inițiat și derulat de ...
Mira Niculescu este People Manager la Hygia Consult, Training Manager și Consilier dezvoltare personală la Training Booth. Activează în cadrul Hygia Consult din 2018, unde a dezvoltat și integrat proiectele interne CIH (cursuri interne), CIIL (consiliere dezvoltare personală), CII (programe induction), este coordonatorul programelor: Learn Consulting Do Consulting (program educativ de formare profesională pentru studenți), L2Do (program de mentorat pentru tinerii antreprenori) și a fost Expert senior antreprenoriat/Consultant în management în cadrul proiectului POCU- Partener StartUp. Are o experiență relevantă în susținerea de cursuri softskils și hardskills, atât în București, cât și în Cluj Napoca, cu peste 1.000 de ore acumulate de training și consiliere de dezvoltare personală. Experiența în marketing, branding și rebranding și-a consolidat-o în peste 10 ani de practică în elaborarea de strategii, planuri de promovare și comunicare, arhitectură de site, definiții de brand și crearea identității de br...
Eric Toth este expert accesare fonduri europene și consultant vânzări, activând în colectivul Hygia Consult din 2018. Experiența lui Eric în elaborarea și implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă cuprinde provocări diverse ca nivel de complexitate, duse la bun sfârșit, dezvoltate în structuri asociative și în parteneriat între companii, universități și instituții. A fost implicat în misiuni de consultanță, în care a contribuit la realizarea de studii de fezabilitate și planuri de afaceri pentru companii și instituții publice. Eric este unul dintre absolvenții programului Learn Consulting, Do Consulting (LCDC) inițiat și derulat de Hygia Consult începând cu anul 2014. LCDC este un program de formare destinat studenților, masteranzilor și doctoranzilor care doresc să acumuleze cunoștințe practice specifice activității de consultant, atât pe partea de accesare, cât și de management al proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile. Este licențiat în Economie Generală în cadrul Universității ...
Gabriel Uram este consilier juridic al Hygia Consult începând cu anul 2013, cumulând în total o experiență în profesie de peste 17 ani. Gabriel deține competențe diverse ce l-au calificat pentru ocuparea unor poziții precum expert coordonator activități, consultant în management, specialist resurse umane, expert consiliere înființare și demarare afacere, evaluator proiecte - expert evaluator plan de afaceri sau șef birou dezvoltare cluster, în cadrul unor proiecte la al căror succes în implementare a contribuit prin vasta sa expertiză și prin prisma calificărilor interdisciplinare. Gabriel a oferit consiliere și sprijin unui număr mare de întreprinderi, atât la înființarea și demararea afaceriilor, cât și ca mentor al antreprenorilor debutanți. A participat în calitate de consilier juridic la elaborarea unor propuneri de politici publice, făcând parte dintr-o echipă de experți care, în urma a numeroase întâlniri cu reprezentați ai mediului de afaceri și autorități publice, au identificat o parte dintre pro...