Florina Bârdea este OLI Officer Consultant/SME Expert, manager de proiect, specialist management de proiect şi coordonator al unei echipe de consultanţi interni axaţi pe servicii suport dedicate structurilor inovative și pe servicii de implementare/management de proiect. Activează în cadrul Hygia Consult de peste 8 ani, iar în decursul acestei perioade s-a implicat în activităţi precum: elaborarea și implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă, parteneriate de practică, servicii suport dedicate clusterelor. Deţine experienţă în elaborarea de proiecte pe diferite programe: POSCCE, POCU, POC, PNDR, POR,  Granturi Norvegiene, Programe Naţionale. A coordonat misiuni de consultanţă pentru planificarea şi elaborarea documentelor de dezvoltare strategică. Este implicată în activităţi dedicate clusterelor şi a coordonat procesul de auditare pentru obţinerea etichetei GOLD (cea mai înaltă recunoaştere a performanţei unui cluster, la nivel european) pentru Agro Transilvania Cluster. Florina este unul d...
Diana Chifor este consultant partener și manager de proiect, specialist internaţionalizare, coordonator al unei echipe de consultanţi interni axaţi pe servicii suport dedicate structurilor inovative (clustere). Are experiență în dezvoltarea proiectelor și atragerea finanțării nerambursabile, dar și în furnizarea de servicii suport pentru internaţionalizare. A coordonat misiuni de consultanţă pentru planificarea şi organizarea de deplasări internaționale sau de găzduire a unor delegații internaționale. Este implicată în activități dedicate clusterelor și a fost parte din echipa de pregătire a procesului de auditare pentru obținerea etichetei GOLD (cea mai înaltă recunoaștere a performanței unui cluster la nivel european) pentru AgroTransilvania Cluster. Diana este trainer și mentor în programul educativ de formare profesională Learn Consulting, Do Consulting (LCDC), inițiat și derulat de Hygia, fiind la rândul ei absolventă a Ediției 2016. Doctorand - „Facultatea de Horticultură, Domeniul Managementul Agri...
Levente Miko este consultant partener, consilier juridic și expert achiziții publice. A administrat contul SEAP al Direcției de asistență socială din cadrul Primăriei Municipiului Turda, fiind coordonatorul activității de organizare a procedurilor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică de-a lungul a peste 9 ani. Deține o experiență de peste 17 ani în elaborarea documentațiilor de atribuire și publicarea anunțurilor de achiziții derulate în cadrul proiectelor implementate. Levente este trainer și mentor în programul educativ de formare profesională Learn Consulting, Do Consulting (LCDC), inițiat și derulat de Hygia. Certificat acreditare ANC - „Inspector resurse umane"; Stagii de perfecționare - „Expert achiziții publice”, „Managementul proiectelor europene”; Masterat - Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de drept Cluj Napoca, Specializarea „Științe penale și criminalistică”; Facultatea de Drept, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, Cluj Napoca.   Consultanță în...
Lucian Maier este asociat și manager financiar al Hygia. Din 2007 participă alături de colegii din Hygia la întocmirea de planuri de afaceri, studii de fezabilitate, analize cost-beneficiu pentru numeroase proiecte de investiții. Oferă suport în întocmirea situațiilor financiare previzionate in vederea finanțării, realizarea analizei cost-beneficiu, bugetare anuală. Din 2012 este director economic și al Asociației “Cluster Mobilier Transilvan”, structură asociativă care reprezintă interesele lanțului de valoare al industriei de mobilă din Nord-Vestul României. Acreditări cursuri:  „RPA cu UiPath”, „Controller cu Controller Institute Romania”, „Manager proiect”, „Evaluator proiecte” și „Formator”; Studii: Oxford Brookes University, Specializarea „Contabilitate Aplicată”; Masterat - Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate și  Informatică de gestiune, Specializarea „Analiză financiară și Evaluare”; Masterat -Universitatea "Babeș-Bolyai", Facultatea de Științe Economice, Cluj-Napoca; Lic...
Ciprian Morcan este fondatorul Hygia și coordonează echipa de management executiv. Are o gândire strategică, orientată spre dezvoltarea afacerilor și identificarea de oportunități, având o experiență profesională de peste 20 de ani ca antreprenor, manager, consultant și trainer. A fost coordonator de activități și mentor în mai multe programe și proiecte adresate antreprenorilor. Are viziune pe termen lung și este un deschizător de drumuri în parteneriate interne și internaționale, dezvoltând colaborări de afaceri în Europa, America de Nord, Asia și Africa. Ciprian este certificat CMC (Certified Management Consultant), standardul de calitate recunoscut global în peste 45 de țări, care atestă faptul că un consultant îndeplinește cele mai înalte standarde de profesionalism, etică și excelență în consultanță și management. Ciprian a inițiat în 2014 programul educativ de formare profesională Learn Consulting, Do Consulting (LCDC) și participă an de în calitate de formator și mentor. Absolvent “Mastering Desi...
Diana Morcan este consultant în cadrul unei echipe interne specializate în competitivitate și inovare, activând în colectivul Hygia din anul 2014. Pe parcursul celor aproape 10 ani a gestionat misiuni de consultanță pentru dezvoltarea de proiecte și atragerea de finanțări nerambursabile prin intermediul a diverse programe naționale și internaționale, cum ar fi: POR, POC, POCU, HORIZON, COSME etc. De asemenea, deține experiență în elaborarea de strategii de dezvoltare și planuri de acțiune pentru structuri asociative, dar este și specializată în analize economico-financiare și analize cost-beneficiu. Diana este trainer și mentor în programul educativ de formare profesională Learn Consulting, Do Consulting (LCDC), inițiat și derulat de Hygia, dar este la rândul ei și absolventă a Ediției 2014. Certificate acreditate ANC: „Expert achiziții publice”, „Manager de Proiect” și „Director de program”; Curs - „Proposal Writing in Horizon 2020 and the SME Instrument”; Masterat – Universitatea Babeș Bolyai, Facult...
Mira Niculescu este trainer, consilier dezvoltare personală și consultant comunicare. Din 2018 ocupă poziția de “People Manager” la Hygia, unde este  coordonator și trainer în programe de formare profesională și dezvoltare personală: CIH (cursuri interne), CIIL (consiliere individuală, dezvoltare personală), Learn Consulting Do Consulting (program educativ de formare profesională pentru studenți), CII (programe suport de integrare), Learn2Do (program de mentorat pentru antreprenorii inovatori). A fost expert senior antreprenoriat și consultant în management în cadrul proiectului “Partener StartUp”, unde a coordonat o echipă de specialiști pentru a oferi mentorat dedicat antreprenorilor. Experiența în comunicare și marketing și-a consolidat-o de-a lungul a peste 10 ani de practică în elaborarea de strategii, planuri de promovare și comunicare, arhitectură de site, definiții de brand și crearea identității de brand. Facultatea de Psihologie și Științele Educației; Absolvent - Facultatea de Litere, Univers...
Eric Toth este expert dezvoltare și finanțare proiect, dar și consultant în vânzări, activând în colectivul Hygia din 2018. Experiența lui Eric în elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă cuprinde provocări diverse ca nivel de complexitate, duse la bun sfârșit, dezvoltate în structuri asociative și în parteneriat între companii, universități și instituții. A fost implicat în misiuni de consultanță în care a contribuit la realizarea de studii de fezabilitate și planuri de afaceri pentru companii și instituții publice. Eric este mentor în programul educativ de formare profesională Learn Consulting, Do Consulting (LCDC), inițiat și derulat de Hygia, fiind la rândul lui absolvent al Ediției 2018. Acreditări ANC: „Competențe Antreprenoriale”, „Evaluator proiecte”, „Manager de proiect” și „Manager resurse umane”; Masterat - Universitatea Babeș Bolyai, FSEGA, Cluj Napoca, Specializarea „Dezvoltare Regională Durabilă”; Licență - „Economie generală”, FSEGA, Universitatea Babeș Bolyai, ...
Gabriel Uram este consultant partener și consilier juridic în Hygia, fiind specializat în domenii diverse precum: resurse umane, consiliere înființare și demarare afacere, evaluare proiecte, achiziții publice, consultanță în management, expertiză coordonare activități, expertiză evaluare planuri de afaceri și coordonare birou dezvoltare cluster. Gabriel oferă consiliere și sprijin întreprinderilor, atât la înființarea și demararea afacerilor, cât și ulterior ca mentor al antreprenorilor debutanți ]n cadrul proiectului “Partener StartUp”. A participat în calitate de consilier juridic la elaborarea unor propuneri de politici publice, făcând parte dintr-o echipă de experți care a implementat proiectul „8 X S3 = România Inteligentă”. În calitate de șef birou dezvoltare cluster, a dobândit experiență în exploatarea și managementul structurilor asociative, a avut un contact permanent cu mediul de afaceri, a cunoscut transformările pe care organizarea afacerii le-a suferit ca urmare a modificărilor legislative s...